Welkom bij het Ondernemersfonds Waddinxveen

Krachten bundelen voor een optimaal ondernemers-
en leefklimaat in Waddinxveen

Welkom bij het Ondernemersfonds Waddinxveen

Krachten bundelen voor een optimaal ondernemers-
en leefklimaat in Waddinxveen

Welkom bij het Ondernemersfonds Waddinxveen

Krachten bundelen voor een optimaal ondernemers-
en leefklimaat in Waddinxveen

Welkom bij het Ondernemersfonds Waddinxveen

Krachten bundelen voor een optimaal ondernemers-
en leefklimaat in Waddinxveen

Het fonds is vernieuwd

Het Ondernemersfonds Waddinxveen is op 1 januari 2016 opgericht op initiatief van de gemeenteraad. Dit gebeurde in samenspraak met de overkoepelende ondernemersvereniging Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW) en de afdeling Waddinxveen van de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO).

Op 1 januari 2023 is het Ondernemersfonds begonnen in een nieuwe vorm met een langere duur: een periode van vijf jaar die loopt tot en met 2027.

Het fonds wordt beheerd en aangestuurd door de Stichting Ondernemersfonds Waddinxveen.

Doel van het fonds

Het fonds biedt financiële ondersteuning aan lokale ondernemers en sportieve, culturele en educatieve verenigingen die in onderlinge samenwerking initiatieven ontwikkelen. Zo worden de bedrijventerreinen, sectoren en de gemeente duurzamer, veiliger, schoner en gezelliger.

De projecten die via het Ondernemersfonds mogelijk worden gemaakt, dragen op deze manier bij aan een optimaal ondernemers- en leefklimaat in Waddinxveen.

Wat is er bereikt?

Sinds de oprichting zijn er door het fonds veel initiatieven ondersteund. Op diverse bedrijventerreinen is door de plaatsing van camera’s de veiligheid verhoogd. Door goede bewegwijzering zijn bedrijven makkelijker op hun locatie te vinden. Het aanbrengen van AED’s op bedrijfsgebouwen, de kinderboerderij en in de sport zorgt dat medewerkers en omwonenden levensreddend kunnen handelen. Ieder jaar kijken jong en oud weer uit naar de intocht van Sinterklaas, die ook tijdens de lockdown kon plaatsvinden. Vele kinderen hebben via school kennis gemaakt met judo. De deelname vanuit de ondernemers aan overlegstructuren op het gebied van duurzaamheid en de A12 Corridor wordt door het fonds mogelijk gemaakt. Diverse bedrijventerreinen hebben behoefte aan professioneel parkmanagement. Ook hiervoor hebben ze een beroep op het fonds gedaan.

Evaluatie en visie op de toekomst

Tussen medio 2020 en begin 2021 heeft er een uitgebreide evaluatie van het fonds plaatsgevonden, waarna er een toekomstvisie is opgesteld, welke uitgebreid met de trekkingsgebieden en de OPW is bediscussieerd. Vier zaken sprongen in het oog:

  • Het ondernemersveld in Waddinxveen heeft in zijn algemeenheid een te lage organisatiegraad om de uitdagingen voor de toekomst goed aan te kunnen
  • Ondernemers willen dat hun collectieve belangen op professionelere wijze worden behartigd en dat er meer debat is over de forse uitdagingen die ondernemers het hoofd moeten bieden
  • Het Ondernemersfonds functioneert op zich goed, maar beweegt zich niet op dit type inhoudelijke zaken. Die taak berust bij het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW). Beide organisaties moeten elkaar daarom meer en beter versterken
  • De discussies spitsten zich toe op de vraag naar de binnen het OPW en OFW gewenste veranderingen. Het OPW is deze discussie ook intern aangegaan.

Vervolgens hebben het OPW en OFW gezamenlijk een Bouwplan opgesteld. Daarin staan voorstellen voor de opzet van het fonds voor de nieuwe fase (2023-2027). Ook is er beschreven welke veranderingen het OPW zou moeten doormaken om zich adequater van haar taken te kwijten. Daarnaast haakt het bouwplan in op het door de gemeenteraad aangenomen Economisch Koersdocument. De voorstellen zijn breed besproken en met instemming door het ondernemersveld ontvangen. De besluitvormende organen van het OPW, OFW en de gemeente hebben de voorstellen goedgekeurd.