Aanvraagformulier

Dit formulier is voor organisaties van ondernemers en not-profit instellingen in Waddinxveen die via de OZB bijdragen aan het Ondernemersfonds Waddinxveen. Aanvragen worden getoetst aan de criteria zoals vastgelegd in het convenant met de gemeente Waddinxveen.

U kunt het formulier hieronder invullen of hier downloaden.  

Aanvragen en/of facturen kunnen verstuurd worden naar secretariaat@ondernemersfondswaddinxveen.nl.

    Bestanden uploaden max. 5 mb (pdf,docx,pptx,xlsx,doc,jpeg)

    Het Ondernemersfonds Waddinxveen behoudt zich het recht voor om na afloop van de activiteit te controleren op welke wijze de subsidie is aangewend en of is voldaan aan de hierboven gestelde doelen. Indien dit niet het geval is, kan het OFW overgaan tot terugvordering van (een deel van) de verstrekte subsidie.