Algemeen

De Stichting Ondernemersfonds Waddinxveen heeft een dagelijks bestuur dat voorlopig bestaat uit bestuursleden en adviseurs van OPW en LTO. In het eerste jaar na oprichting van het fonds vindt via deze site een werving plaats onder alle contribuanten. De bestuursleden werken op vrijwillige basis.

Stichting Ondernemersfonds Waddinxveen is verantwoordelijk voor:

 • betaling van rekeningen en btw-verrekening
 • administratieve verwerking
 • verantwoording van uitgaven

Voorzitter | Bernard Oosterom
oosterom27@gmail.com

 • leidt vergaderingen
 • leidt het bestuur: neemt initiatieven, coordineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd
 • vertegenwoordigt de stichting bij officiele gelegenheden

Penningmeester | Egbert Jan Blonk

egbert.jan.blonk@nl.gt.com
06-11010984

 • houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen
 • verricht en ontvangt betalingen
 • informeert het bestuur over de financiële situatie binnen de stichting
 • maakt het financieel jaarverslag, bewaakt de plannen van het bestuur

Secretaris | Rob den Boer

robdboer@toyota-waddinxveen.nl
06-53287804

 • onderhoudt contact met ambassadeurs
 • maakt verslagen
 • ondersteunt de voorzitter bij het dagelijks beleid

Uitvoerend secretaris | Marjan Stoffers

secretariaat@ondernemersfondswaddinxveen.nl

 • ondersteunt de secretaris met alle voorkomende secretariele werkzaamheden

  De organisatiekosten van het OFW worden begroot op circa 8% van de jaarlijkse inkomsten van het OFW.