Het fonds algemeen

Alle gebruikers en eigenaren van een niet-woning in Waddinxveen betalen van 2016 tot en met 2018 een opslag op hun OZB-aanslag. Deze opslag resulteert jaarlijks in een gezamenlijke opbrengst van € 50.000,-. Die meeropbrengst wordt in een fonds gestort dat ten goede komt aan de betalers aan het fonds (de ‘contribuanten’).

De gemeenteraad van Waddinxveen stort jaarlijks tot aan 2018 € 50.000,- in het fonds. Dat betekent dat de inleg van de contribuanten wordt verdubbeld! De nieuwe afspraken voor de periode vanaf 2019 zijn nog niet akkoord. De nadere regeling is nog onder constructie.

Het Ondernemersfonds Waddinxveen werkt gemeentebreed volgens een gebieds- en sectorgerichte aanpak. De gebieden en sectoren zijn de zogenaamde trekkingsgebieden. Het fonds maakt dan ook gebruik van een trekkingsrechtensysteem. Het Ondernemersfonds Waddinxveen werkt gemeentebreed volgens een gebieds- en sectorgerichte aanpak. De gebieden en sectoren zijn de zogenaamde trekkingsgebieden. Het fonds maakt dan ook gebruik van een trekkingsrechtensysteem.