Algemeen

Stichting Ondernemersfonds Waddinxveen is verantwoordelijk voor:

 • betaling van rekeningen en btw-verrekening
 • administratieve verwerking
 • verantwoording van uitgaven
De Stichting Ondernemersfonds Waddinxveen heeft een dagelijks bestuur dat voorlopig bestaat uit bestuursleden en adviseurs van OPW en LTO. In het eerste jaar na oprichting van het fonds vindt via deze site een werving plaats onder alle contribuanten. De bestuursleden werken op vrijwillige basis.

Bestuur 
Voorzitter:
Bernard Oosterom
 • leidt vergaderingen
 • leidt het bestuur: neemt initiatieven, coordineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd
 • vertegenwoordigt de stichting bij officiele gelegenheden


Penningmeester:
Egbert Jan Blonk
egbert.jan.blonk@nl.gt.com
06-11010984
 • houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen
 • verricht en ontvangt betalingen
 • informeert het bestuur over de financiële situatie binnen de stichting
 • maakt het financieel jaarverslag, bewaakt de plannen van het bestuur


Secretaris:
Janny Molenaar
 j.molenaar@bastiaanoptiek.nl
 • onderhoudt contact met ambassadeurs
 • maakt verslagen
 • ondersteunt de voorzitter bij het dagelijks beleid


Uitvoerend secretaris: 
Thelma de Graaf
thelma@dgep.nl 
06-51117505
 • ondersteunt de secretaris met alle voorkomende secretariele werkzaamheden


De organisatiekosten van het OFW worden begroot op circa 8% van de jaarlijkse inkomsten van het OFW.