Declareren

Als het Dagelijks Bestuur de aanvraag heeft goedgekeurd, kan worden gestart met de uitvoering van het project. Na afloop van het project kan een declaratie bij Stichting Ondernemersfonds Waddinxveen worden ingediend.

De factuur met betrekking tot het specifieke project wordt door het collectief eerst aan de leverancier voldaan. Vervolgens wordt de factuur per e-mail gedeclareerd bij de secretaris van het Ondernemersfonds. Dit gebeurt onder vermelding van het registratienummer van de aanvraag en de tegenrekening gegevens. Ook wordt vermeld of er inclusief of exclusief btw vergoed dient te worden. Indien de vereniging van een gebied of sector zelf BTW-plichtig is, zal het door hen gedeclareerde bedrag door OFW als subsidie exclusief BTW worden vergoed.

De initiatiefnemers leveren bij de declaratie ook digitaal een kort verslag met foto van het uitgevoerde project. Het verslag kan worden gebruikt om een bericht over het ondersteunde project te plaatsen op de website en eventueel te delen via andere media.

Voor de uitbetaling gelden de volgende voorwaarden:

   • Stichting Ondernemersfonds Waddinxveen betaalt alleen aan de vereniging;
   • Stichting Ondernemersfonds Waddinxveen vergoedt het gedeclareerde bedrag alleen op basis van facturen;
   • Stichting Ondernemersfonds Waddinxveen vergoedt maximaal het bedrag van de (goedgekeurde) aanvraag;
   • bij een hogere factuur is een aanvullende aanvraag nodig.