Opbouw van het fonds

Het fonds is een financiële voorziening waar zowel eigenaren als gebruikers van een niet-woning voor betalen. Deze eigenaren en gebruikers zijn de contribuanten aan het fonds en betalen hun aandeel via een opslag op de onroerendezaakbelasting (OZB) niet-woningen. Deze heffing wordt geregeld in de verordening onroerendezaakbelasting die jaarlijks wordt vastgesteld.

Door deze manier van financiering worden free-riders uitgesloten: degenen die profiteren van het fonds, betalen er ook aan mee. Het fonds zorgt voor een (kleine) lastenverzwaring, maar u krijgt er een sterker ondernemers- en verblijfsklimaat voor terug, waarin ondernemers en verenigingen door samenwerking ambities verwezenlijken.

Indicatie bijdrage aan het fonds gebaseerd op cijfers 2015 (tarief en waardebepaling):

Bij de oprichting van het fonds is afgesproken een deel te gebruiken voor gemeentebrede initiatieven. Het bedrag dat hieraan besteed kan worden, wordt opgebracht door de nutsvoorzieningen en ongebouwde gronden.

Het is mogelijk om geld, waar in de periode 2019 t/m 2022 nog geen beroep op is gedaan, alsnog te besteden in de eerste helft van 2023. Het is dus mogelijk om binnen vier jaar (tot en met 2022) te sparen voor grote uitgaven. In de tweede helft van 2023 komt het bedrag waarop geen aanspraak is gemaakt (om wat voor een reden dan ook) in overleg met de Gemeente en het Ondernemersfonds geheel ten gunste aan gemeente brede activiteiten.

Als na evaluatie blijkt dat aan het einde van de vierjaarstermijn het restbedrag gelijk of meer dan 50% van de inleg van de afgelopen vier jaar betreft (≥ ?200.000,-) wordt het Ondernemersfonds niet effectief bevonden. De financiering van het Ondernemersfonds wordt dan beindigd aan het einde van de vierjaarstermijn. In overleg met de gemeente beslist het bestuur van stichting Ondernemersfonds Waddinxveen over de besteding van het resterende bedrag voor dorps brede activiteiten.

De financiële inleg van het fonds bestaat jaarlijks uit een vast bedrag. Ieder jaar komt er een nieuw trekkingsrecht beschikbaar voor de trekkingsgebieden, zie onderstaande tabel.