Trekkingsgebieden

De gemeente is verdeeld in trekkingsgebieden (deelgebieden & sectoren). Dat is gebeurd aan de hand van de door de gemeente gehanteerde WOZ gebieden en al bestaande bedrijfsverenigingen.


Vooralsnog worden de onderstaande trekkingsgebieden onderscheiden om als een collectief aanspraak te kunnen maken op het fonds.