Vergaderingen

Het OFW-bestuur vergadert 1x per kwartaal. De belangrijkste agendapunten zijn besluitvorming over ingediende voorstellen en de stand van de uitputting van het fonds. Onderdeel van de afspraken met de trekkingsgerechtigden is dat er ieder jaar met elk van hen een bestuurlijk overleg plaatsvindt over de stand van zaken met betrekking tot de lopende projecten, plannen voor de toekomst en andere relevante ontwikkelingen. Besluitvorming over projectvoorstellen kan ook digitaal plaatsvinden.