Vergaderdata 2023

 Het OFW-bestuur komt elk kwartaal bij elkaar om te vergaderen. De belangrijkste agendapunten zijn besluitvorming over ingediende voorstellen en de stand van de uitputting van het fonds. Omdat 2023 een overgangsjaar naar OFW 2.0 is, gaat in dat jaar ook aandacht uit naar de operationalisering van de in het Bouwplan opgenomen wijzigingsvoorstellen. Besluitvorming over projectvoorstellen kan overigens ook digitaal plaatsvinden.

De eerstvolgende bestuursvergaderingen van het OFW zijn op 27 september en 12 december.