Voorbeelden

De trekkingsgebieden zijn geheel vrij in het kiezen van hun bestedingsdoelen. Bekijk op deze pagina de voorbeelden van projecten die in andere gemeenten de afgelopen jaren zijn uitgevoerd.

 • Secretariaat
 • Collectieve / park beveiliging
 • Bewegwijzering
 • Citymarketing
 • Parkmanagement
 • Glasvezel op industrieterreinen
 • Open dag op bedrijventerreinen
 • Breedband buitengebied
 • Intocht Sinterklaas
 • Kerstactiviteiten
 • Dorps brede (sport)activiteiten
 • Duurzaamheid
 • KVO
 • Onderzoek(voor verbeteringen/verandering)
 • BBQ als netwerkbijeenkomst
 • Websitebeheer
 • Vlaggenmasten
 • Innovatiebijeenkomsten/bedrijfsbezoeken
 • Samenwerking onderwijs/bedrijfsleven
 • Thema bijeenkomsten
 • AED project
 • Collectieve cursus BHV/EHBO
 • Verkenning collectieve inkoop
 • Zoutbakken voor gladheidsbestrijding
 • Uitgebreide database

Reeds gehonoreerde projecten

 • Park beveiliging door Distripark Doelwijk en Coenecoop
 • Sinterklaas actie door Detailhandel
 • Goods ’n Foods door Detailhandel en Horeca
 • Bestemmingen voor en door trekkings-gebieden ( Citymarketing, comm, secr.)
 • Haalbaarheidsonderzoek Bloemendaal door overige
 • De Brug door Noord/Zuid en Onderwijs
 • Nieuwjaarsborrel door Noord/Zuid
 • Kunstijsbaan Gouweplein door Detailhandel

Gerealiseerde projecten

 • VGO: camera’s eerste fase en nieuwjaarsreceptie
 • Korbis: schoolkorfbal lagere scholen
 • Santa Run
 • VBC: collectieve beveiliging, bewegwijzering, Citymarketing, secretariaat
 • Sinterklaas intocht